Comisión Académica

Comisión Académica
Información:
  • Fecha: Jueves, 23 de Junio de 2022 de 12:00h. a 13:00h.
  • HORA: 12:00h.
  • DURACION:
  • Streaming

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 23 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Erasmus/SICUE