Comisión TFG

Comisión TFG
Información:
  • Fecha: Jueves, 23 de Junio de 2022 de 13:15h. a 14:00h.
  • HORA: 13:15h.
  • DURACION:
  • Streaming

Convocatoria aberta ata as 13:15h do día 23 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CTFG 15/03/2022
2. Informe do decano
3. Defensa de TFGs 1 de xullo de 2022: tribunais e asignación de traballos
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións