Comisión Académica

Comisión Académica
Información:
  • Fecha: Viernes, 23 de Septiembre de 2022 de 12:45h. a 13:45h.
  • HORA: 12:45h.
  • DURACION:
  • Streaming

Convocatoria aberta ata as 12:45h do día 23 de setembro de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 13/09/2022
2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria Acta CAD 13/09/2022
3. Informe do decano
4. Política e obxectivos estratéxicos de calidade (D01-P01)
5. Obxectivos operativos anuais 2022/2023 (POA) (D01-P01)
6. Plan de accións de atención ó estudante 2022-2023 (PAAE) (D03-P03)
7. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
8. Erasmus/SICUE
9. Asuntos de trámite
10. Rolda aberta de intervencións