Comisión Académica

Comisión Académica
Información:
  • Fecha: Martes, 19 de Septiembre de 2023 de 10:30h. a 11:30h.
  • HORA: 10:30h.
  • DURACION:
  • Streaming

Por orde da decana, convócoo á próxima reunión extraordinaria da Comisión de AcadémicoDocente da Facultade de Economía e Empresa:


Data: martes 19 de setembro de 2023
Hora: 10:00h en primeira convocatoria e 10:30h en segunda convocatoria
Lugar: sesión presencial por videoconferencia na canle “2023_09_19 CAD” do equipo
“Comisión Académico-Docente” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Tribunais TFM do MiE e asignación de traballos