Comisión Académica

Comisión Académica
Información:
  • Fecha: Jueves, 16 de Mayo de 2024 de 12:30h. a 13:30h.
  • HORA: 12:30h.
  • DURACION:
  • Presencial
  • , , ()

Por orde da decana, convócoo á próxima reunión ordinaria da Comisión de Académico-Docente da Facultade de Economía e Empresa:


Data: xoves 16 de maio de 2024
Hora: 12:00h en primeira convocatoria e 12:30h en segunda convocatoria
Lugar: Sala de Xuntas II da Facultade de Economía e Empresa


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 02/05/2024
2. Informe da decana
3. Seguimento calidade das titulacións curso 2022/23 (procesos, D03-P01, D03-P02, D03-P03, D03-P04, D04-P05, D04-P01, D05-P01, D06-P01, D06-P02, D06-P03, D07-P01) e autoinforme seguimento anual (D02-P01.E04)
4. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
5. Erasmus/SICUE
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións