Comisión TFG

Comisión TFG
Información:
  • Fecha: Jueves, 20 de Junio de 2024 de 10:00h. a 11:00h.
  • HORA: 10:00h.
  • DURACION:
  • Streaming

Por orde da decana, convócoo á próxima reunión ordinaria da Comisión de Traballos de Fin de Grao da Facultade de Economía e Empresa:


Data: xoves 20 de xuño de 2024
Hora: 9:30h en primeira convocatoria e 10:00 en segunda convocatoria
Lugar: sesión presencial por videoconferencia na canle “2024_06_20 CTFG” do equipo
“Comisión TFG FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 12/06/2023
2. Informe da decana
3. Defensa de TFG de 1 de xullo de 2024: tribunais e asignación de traballos
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións