Comisión Académica

Comisión Académica
Información:
  • Fecha: Jueves, 11 de Julio de 2024 de 13:00h. a 14:00h.
  • HORA: 13:00h.
  • DURACION:
  • Streaming

Por orde da decana, convócoo á próxima reunión ordinaria da Comisión de Académico-Docente da Facultade de Economía e Empresa:


Data: xoves 11 de xullo de 2024
Hora: 12:30h en primeira convocatoria e 13:00h en segunda convocatoria
Lugar: sesión presencial por videoconferencia na canle “2024_07_11 CAD” do equipo
“Comisión Académico-Docente” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 21/06/2024
2. Informe da decana
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Debate sobre a posibilidade de eliminar no 2024/2025 a primeira defensa de TFM e/ou TFG
(procedemento xeral) do terceiro período
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións