Eventos

Junta de Facultad

Junta de Facultad

Por orde da decana, convócoo á próxima reunión ordinaria da Xunta da Facultade de Economía e Empresa que terá lugar o venres 2 de xuño do 2023 no Salón de Graos ás 12:00 horas en primeira convocatoria e ás 12:30 horas en segunda convocatoria.


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da Xunta de Facultade ordinaria anterior (Acta Xunta 11/05/2023)
2. Informe da decana
3. Aprobación, se procede, da memoria final do Mestrado Universitario en Economía Circular
(síntesis de cambios)
4. Proposta de nomeamento de coordinador do Mestrado en Economía
5. Informe á solicitude de prórroga como profesor emérito de J. Andrés Faiña Medín
6. Proposta de ponderacións a futuro de materias para o acceso as titulacións de grao da facultade
7. Asuntos de trámite
8. Rolda aberta de intervencións

Más información