Eventos

Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 10:00h do día 27 de xullo de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 14/07/2022
2. Informe do decano
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións

Más información
Comisión de TFG

Comisión de TFG

Convocatoria aberta ata as 12:30h do día 22 de xullo de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CTFG 23/06/2022
2. Informe do decano
3. Defensa de TFGs 28 de xullo de 2022: tribunais e asignación de traballos
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións

Más información
Xunta de Facultade

Xunta de Facultade

Convocatoria aberta ata as 10:30 h do día 15 de xullo de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “20220715_XdF do venres 15 de xullo de 2022” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365

ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da Xunta ordinaria de Facultade anterior Acta Xunta 17/06/2022
2. Informe do decano
3. Calendario exames 2022/2023
4. Calendario de TFGs procedemento simplificado e procedemento xeral e de TFMs
2022/2023
5. Ratificación das guías GADU do curso 2022/2023
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións.

Más información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 14 de xullo de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 27/06/2022
2. Informe do decano
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións.

Más información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 27 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365

ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 10/06/2022
2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 23/06/2022
3. Informe do decano
4. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
5. Erasmus/SICUE
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións

Más información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 23 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Erasmus/SICUE

Más información
Comisión TFG

Comisión TFG

Convocatoria aberta ata as 13:15h do día 23 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CTFG 15/03/2022
2. Informe do decano
3. Defensa de TFGs 1 de xullo de 2022: tribunais e asignación de traballos
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións

Más información
Xunta de Facultade

Xunta de Facultade

Convocatoria aberta ata as 9:30h do día 17 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia no canal “20220617_XdF do venres 17 de xuño de 2022” incluído no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da Xunta ordinaria de Facultade anterior Acta Xunta 4/05/2022
2. Informe do decano
3. Aprobación, se procede, da memoria final para a proposta do Mestrado Universitario en Xestión da Experiencia de Cliente
4. Modificación dos PDAs dos graos en Economía e en ADE
5. Proposta de nomeamento da coordinadora do Mestrado en Economía
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións

Más información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 12:15h do día 10 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 30/05/2022
2. Informe do decano
3. Elaboración da proposta de coordinador/a do Mestrado Universitario en Economía
4. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
5. Erasmus/SICUE
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións

Más información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 12:45h do día 30 de maio de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 25/04/2022
2. Informe do decano
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións

Más información