Eventos

Comisión de Biblioteca

Comisión de Biblioteca

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 29 de marzo de 2023 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Biblioteca Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta biblioteca 6/10/2022
2. Informe do decano
3. Aprobación, se procede, da Memoria da biblioteca da FEE 2022
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións

Máis información
Comisión TFG

Comisión TFG

Convocatoria aberta ata as 9:30h do día 14 de marzo de 2023 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CTFG 7/03/2023
2. Informe do decano
3. Asignación de TFGs aos estudantes
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións

Máis información
Comisión TFG

Comisión TFG

Convocatoria aberta ata as 13:30h do día 7 de marzo de 2023 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CTFG 28/02/2023
2. Informe do decano
3. Aprobación das propostas de bilaterais e prórrogas
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións

Máis información
Comisión TFG

Comisión TFG

Convocatoria aberta ata as 13:00h do día 28 de febreiro de 2023 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CTFG 7/02/2023
2. Informe do decano
3. Aprobación da listaxe provisoria de estudantes matriculados febreiro 2023
4. Asuntos de trámite
5. Rolda aberta de intervencións

Máis información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 9:30h do día 17 de febreiro de 2023 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 7/02/2023
2. Informe do decano
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións

Máis información
Xunta de Facultade

Xunta de Facultade

Compráceme convocarte á próxima reunión ordinaria da Xunta da Facultade de Economía e Empresa, que terá lugar o xoves 16 de febreiro do 2023 no Salón de graos ás 11:30 horas en primeira convocatoria e ás 12:00 horas en segunda convocatoria.


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da Xunta ordinaria de Facultade anterior Acta Xunta 19/12/2022
2. Informe do decano
3. Presentación da Memoria Económica 2022
4. Proposta de aprobación de accesos ás titulacións oficiais impartidas na FEE (graos e
mestrados universitarios) Accesos 2023/2024
5. Revogación, no seu caso, da delegación da xestión de certos espazos da Facultade nos
departamentos de Economía e Empresa*
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións


*De ser precisa a votación deste punto, para facilitar a participación, poderase votar polo
menos entre as 12:45h e as 13:15h, sen prexuízo de que na propia reunión se poida habilitar
un período mais amplo.

Máis información
Comisión Permanente

Comisión Permanente

Lugar: Sala de xuntas nº2 do decanato 

Hora: ás 9:30 horas en primeira convocatoria e ás 10:00 horas en segunda convocatoria. 

ORDE DO DÍA:

1.     Aprobación da acta da Comisión Permanente do 12/12/2022 

2.     Informe do decano 

3.     Aprobación, se procede, da Memoria Económica do 2022 

4.     Aprobación, se procede, das bases do II concurso de Deseño de Suadoiros 

5.     Aprobación, se procede, da electrificación das aulas de Informática e adquisición de equipo de probas 

6.  Aprobación, se procede, das Xornadas “Transformación disruptiva: El arte de mirar el caos” 

7. Aprobación, se procede, da co-organización da 4th Annual International Scientific Conference "Happiness and Contemporary Society", co Ukrainian Institute for Happiness Research 

8.     Asuntos de trámite 

9.     Rolda aberta de intervencións 

Máis información
Comisión TFG

Comisión TFG

Convocatoria aberta ata as 11:00h do día 7 de febreiro de 2 023 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “TFG Comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterio r Acta CTFG 26/10/2022
2. Informe do decano
3. Defensa de TFGs 16 de febreiro de 2023: Tribunal e asignación de traballos
4. Solicitudes de cambio de titor de TFG
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións

Máis información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 7 de febreiro de 2023 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 21/12/2022
2. Informe do decano
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións

Máis información
Comisión Académica

Comisión Académica

Convocatoria aberta ata as 10:00h do día 21 de decembro de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA


1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 21/11/2022
2. Informe do decano
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións

Máis información