Administración do Centro

Ubicación: planta baixa (planta 0)

Teléfono: 881 01 4447 - 881 01 2415 - 881 01 2454 - 881 01 2490 - 881 01 2562 - 881 01 2414 - 881 01 4406 - 881 01 4405 - 881 01 4438

Correo electrónico: administracion.economia@udc.gal

O servizo de administración encárgase de todas as actividades relacionadas coa xestión dos expedientes do alumnado (admisión e matrícula, recoñecemento de créditos, títulos, etc..).

Persoal