Cafetería

Ubicación: Andar -1.

Horario: 8:00 a 19:00 horas, de luns a venres.

Teléfono: 881012431

A cafetería da FEE ofrece servizo de bebidas e comidas, incluíndo menú do día.

Contacto: directorio UDC