Coñece os nosos mestrados

MESTRADO UNIVERSITARIO EN BANCA E FINANZAS

O Mestrado Universitario en Banca e Finanzas ( MUBF) proporciona unha formación académica financeira avanzada e actual para o desenvolvemento profesional na dirección financeira das empresas, banca e intermediación financeira, así como en actividades relacionadas con produtos financeiros e de investimento, e coa xestión de riscos financeiros. O MUBF é o único título universitario oficial en Banca e Finanzas de Galicia.

Ofrecemos un completo programa que permite satisfacer a demanda dun sector esixente, regulado e en continua expansión. Ademais, o  MUBF está acreditado pola Comisión Nacional do Mercado de Valores como título  habilitante para a formación do persoal que presta asesoramento en materia de investimento (MIFID II) e polo Banco de España para asesorar en materia de crédito inmobiliario.

O seu alto recoñecemento no sector, tras formar a máis de 300 alumnos nas súas 13 edicións, convérteo nunha excelente opción se queres especializarche ou actualizar coñecementos en banca e finanzas.

Estudar o MUBF

Web do MUBF

MESTRADO UNIVERSITARIO EN CONTABILIDADE SUPERIOR E AUDITORÍA DE CONTAS

O Mestrado Universitario en Auditoría de Contas e Contabilidade Superior ( MUCSAC) proporciona formación especializada en auditoría e contabilidade, e a oportunidade de realizar prácticas profesionais en empresas do sector, entre as que se atopan as máis importantes firmas de auditoría

Ofrecemos a formación teórica esixida para o acceso á profesión regulada de auditor/a e de experto/a contable. O  MUCSAC é o único mestrado oficial en Galicia homologado polo Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas para eximir da parte teórica do exame público de acceso ao Rexistro de Oficial de Auditores de Contas, e habilitado polo Consello Xeral de Economistas de España para a  convalidación da fase I e II do exame de acceso ao Rexistro de Economistas Contables.

O seu amplo recoñecemento polas empresas convérteo nunha excelente opción se desexas especializarse e actualizar as túas competencias en contabilidade, información financeira e auditoría de contas.

Estudar o MUCSAC

Web do MUCSAC

MESTRADO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:

O Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas ( MUDAE) achegarache á realidade da xestión empresarial actual, que se desenvolve nunha contorna cada vez máis dinámico e competitivo. Enfrontamos este desafío mediante metodoloxías docentes innovadoras e baixo a filosofía do “learning by doing”.

Destacamos polo marcado carácter práctico e aplicado, que favorece a adquisición de coñecementos empresariais especializados a través da aprendizaxe baseada en proxectos e da aprendizaxe cooperativa. Deste xeito, integrarasche nun equipo de traballo multidisciplinar para o desenvolvemento dun proxecto empresarial no que irás aplicando os coñecementos adquiridos en cada materia do mestrado. Terás tamén á túa disposición un simulador de negocios co que poderás poñer a teoría en práctica nunha contorna sen riscos, permitíndoche innovar nas solucións aos problemas.

E se queres facer un mestrado no estranxeiro, cos nosos programas de internacionalización en Rennes e  Delaware poderás obter unha dobre titulación internacional.

Estudar o MUDAE

Web do MUDAE

MESTRADO UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA

O Mestrado (inter)Universitario en Economía ( MiE) forma a expertos en economía cunha alta cualificación, espírito crítico e capacidade para tomar decisións estratéxicas en contornas laborais complexos e dinámicos ou, de ser o caso, para continuar con estudos superiores. O  MiE é o único mestrado oficial do Sistema Universitario de Galicia nas áreas de economía e empresa no que participan as tres universidades públicas galegas.

Ofrecemos unha sólida formación nas técnicas, modelos e metodoloxías máis actualizadas para o estudo da economía. Aprenderás a manexar as ferramentas teóricas e de análises de datos necesarias para a avaliación e toma de decisións informada ante calquera situación que se presente no ámbito institucional, empresarial ou académico.

Adaptámonos a diferentes inquietudes e intereses cunha oferta de catro itinerarios distintos de especialización: Políticas Públicas e Análise Económica Rexional, Economía e Sociedade, Economía e Finanzas, e Análise Económica. Os tres primeiros, de carácter  profesionalizador, proporcionan un alto nivel de capacitación en diferentes áreas da análise económica aplicada, que comprenden desde a avaliación e deseño de políticas públicas ata a valoración da rendibilidade e o risco de proxectos financeiros. O cuarto itinerario, o de Análise Económica, é o idóneo se buscas unha formación avanzada que che permita afrontar con éxito programas de doutoramento competitivos a nivel internacional.

Estudar o MiE

Web do MiE