Decanato

Decana

Prof. Dra. Carmen Socorro Lema Fernández
E-mail: decanato.fee@udc.gal
Extensión: 2411 y Teléfono: 881012411

Equipa Decanal

Vicedecano de Organización Académica e Titulacións
Prof. Dr. Iván López Martínez
Email: ivan.lopezm@udc.es
Extensión: 2566 e Teléfono: 881012566

Vicedecano de Calidade
Prof. Dr. José López Rodríguez
Email: jose.lopez.rodriguez@udc.es
Extensión: 2534 e Teléfono: 881012534

Vicedecana de Internacionalización e Mobilidade
Prof. Dra. María Alló Pazos
Email. erasmus.fee@udc.es
Extensión: 4444 e Teléfono: 881014444

Vicedecano de Prácticas e Empregabilidade
Prof. Dr. José Pablo Abeal Vázquez
E-mail: practicas.fee@udc.es
Extensión: 4404 e Teléfono: 881014404

Vicedecana de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade
Prof.ª Dra. María Milagros Sieiro Constenla
Email: m.sieiro@udc.es
Extensión: 2586 e Teléfono: 881012586

Vicedecano de Estudantes e Comunicación
Prof. Dr. José Javier Orosa González
Email: javier.orosa@udc.es
Extensión: 4423 e Teléfono: 881014423
 
Secretaria Académica
Prof.ª Dra. Amalia Blanco Louro
E-mail: secretaria.fee@udc.gal
Extensión: 2413 e Teléfono: 881012413

Secretaria Administrativa
Dña. María Dolores Vázquez Esmorís
E-mail: decanato.fee@udc.gal
Extensión: 2412 e Teléfono: 881012412
Fax: 981167071