Departamentos

Departamentos con sede na Facultade

Departamento de Economía  (Centros donde imparte docencia, Investigación, Profesorado)

                    Regulamento de Réximen Interno


Departamento de Empresa  (Centros donde imparte docencia, Investigación, Profesorado)

Departamentos con docencia na FEE e sede noutros centros

Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información


Departamento de Dereito Privado


Departamento de Dereito Público


Departamento de Letras


Departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación