Departamentos

Departamentos con sede na Facultade

Departamento de Economía  (Centros donde imparte docencia, Investigación, Profesorado)
Departamento de Empresa  (Centros donde imparte docencia, Investigación, Profesorado)

Departamentos con docencia na FEE e sede noutros centros

Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Departamento de Dereito Privado
Departamento de Dereito Público
Departamento de Letras
Departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación