Plans de mellora

Criterio 1: Organización e desenvolvemento

Criterio 2: Información e transparencia

Criterio 3: Sistema de Garantía da Calidade

Criterio 4: Recursos humanos

 • Abertos
 • Pechado
 • Renovación

Criterio 5: Recursos materiais

 • Abertos
 • Pechados
 • Renovación

Criterio 6: Resultados de aprendizaxe

 • Abertos
 • Pechados
 • Renovación

Criterio 7: Satisfacción e rendemento

 • Abertos
 • Pechados
 • Renovación