Programas en inglés

Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña ofrece a posibilidade de asistir ás clases do Grao en Administración e Dirección de Empresas e do Grao de Economía nun grupo onde se imparten polo menos o 50% dos créditos en inglés. Podes consultar as materias impartidas en inglés na seguinte ligazón

O Suplemento Europeo ao Título (SET) reflexará a circunstancia de ter cursado a opción plurilingüe.

Matrícula e Requirimentos 

Como matricularse no grupo en inglés

  1. Deberás realizar a túa matrícula no Grao en Administración e Dirección de Empresas, independentemente da túa elección con respecto ao grupo plurilingüe.
  1. No momento de formalizar a matrícula na Administración do Centro, deberás solicitar a túa incorporación no grupo plurilingüe
    a) presentar o teu certificado oficial ou 
    b) inscribirte na  proba de inglés que se realizará no Centro de Linguas da UDC
  1. Adxudicación de prazas

Poderán acceder aos grupos en inglés o alumnado que acredite un nivel B1 nas probas. No caso de que o número de persoas que quixeran acceder ao grupo en inglés sexa superior ao de prazas dispoñíbeis, estas iranse adxudicando, en cada período de matrícula, por orde de nota de admisión.

  1. Incorporación e desestimento nos grupos en inglés

Se elixes a opción en inglés formarás parte dun grupo separado do Grao en Administración e Dirección de Empresas. Asistirás xunto con os teus compañeiros de grupo a todas as clases que constitúen o plano de estudos de Grao, e un determinado número de materias serán impartidas en inglés en cada curso.

Ademais, habilitarase un prazo de 15 días desde o inicio do cuadrimestre para solicitar o cambio ao grupo ordinario. Neste caso, cambiarás de grupo e asistirás a todas as clases nas linguas oficiais de Galicia. 

Máis Información

Acreditación do nivel de inglés requerido para incorporarse ao grupo plurilíngüe en Economía ou ADE

Instrución da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación sobre a acreditación lingüística do alumnado para o acceso a estudos de Grao bilingüe e estudos de Máster con requisito de idioma, complementaria á publicada o 19 de xuño de 2018

Información para Estudantes Entrantes

Normativa reguladora da docencia en Inglés

Dobre Titulación con Nueva Gales del Sur