Resumo das Reunións da Xunta de Centro

Resumo das Reunións de Xunta de Facultade

2024

2023

2022


2021

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Resumo das Reunións das Comisións Delegadas da JF

2024

2023

2022


2021

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011