Seguimento e acreditación institucional do centro

Seguimento e acreditación institucional do centro

Dende o curso 2017/18 o seguimento das titulacións do centro faise de forma conxunta, nunha avaliación institucional.

Información pública para o seguimento dos títulos

A información necesaria para o seguimento dos títulos encóntrase fundamentalmente en tres localizacións:

  • O portal de estudos da UDC que mantén información actualizada sobre a descripción dos títulos e o seu plan formativo, acceso e admisión, perfiles de ingreso e egreso, orientación a estudantes, e resultados obtidos. É a web que recomendamos para búsqueda de información a futuros estudantes de titulacións da FEE.
  • A web da FEE no menú de estudos para acceder a información sobre os títulos de grao e mestrado (os mestrados tamén contan con web propia), e no menú de estudantes para acceder a información académica relacionada con calendarios e horarios, normativa, datas e formularios para procedementos relacionados cos Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Máster, así como información relacionada con mobilidade e intercambio, prácticas en empresa, e o programa de atención e apoio os estudantes (PAT).
  • O portal da aplicación do SGIC da UDC, onde se poden encontrar todos os documentos do sistema que se fan públicos, organizados por criterios e por titulación. É a web que recomendamos para os avaliadores que busquen de forma rápida información incluida no sistema de calidade.

A continuación, encóntranse os enlaces correspondentes a cada título:

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Grao en Economía

Grao en Ciencias Empresariais

Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

Programa de Simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

Programa de Simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas

Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas

Mestrado Interuniversitario en Economía