Sistema de Garantía Interna de Calidade

A FEE ten un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) que busca principalmente garantir a calidade do funcionamento do centro, e particularmente o das titulacións das que éste é responsable. O noso SGIC foi deseñado conforme ás directrices do Programa FIDES-AUDIT da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e está implantado desde o curso 2010/11. A implantación do noso SGIC conforme ás directrices do devandito programa foi certificada pola ACSUG o 30/07/2013, sendo o noso centro un dos primeiros a nivel nacional en acadar esta certificación.

Documentación do SGIC: