Información para el alumnado

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

Impresos

Solicitude de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.8 del Reglamento): .doc .odt
Solicitude de Prórroga de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.11 del Reglamento): .doc .odt

Características e modelo

Características dos Traballos de Fin de Grao
Modelo Traballo Fin de Grao .docx (word) .odt (libre office)
Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG 

Curso 2021/2022

Calendario asignación febreiro-marzo 2022

Listaxe definitiva de estudantes con TFG asignado_marzo2022

ADE
Economía
Empresariais
Empresariais + Turismo
Empresariais + Arquitectura Técnica

Listaxe definitiva de estudantes matriculados TFG febreiro_2022

ADE
Economía
Empresariais
Empresariais + Turismo
Empresariais + Arquitectura Técnica

Listaxe provisoria de estudantes matriculados TFG febreiro_2022

ADE
Economía
Empresariais
Empresariais + Turismo
Empresariais + Arquitectura Técnica

Oferta de TFGs por titulación

ADE
ADE+Dereito
Economía
Empresariais
Empresariais + Turismo
Empresariais + Arquitectura Técnica

Listaxe definitiva de estudantes con TFG asignado_outubro_2021

ADE
ADE+Dereito
Economía
Empresariais
Empresariais + Turismo
Empresariais + Arquitectura Técnica