Información para el alumnado

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

Impresos

Solicitude de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.8 del Reglamento): .doc .odt
Solicitude de Prórroga de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.11 del Reglamento): .doc .odt

Características e modelo

Características dos Traballos de Fin de Grao
Modelo Traballo Fin de Grao .docx (word) .odt (libre office)
Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG 

Curso 2023/2024

Calendario de TFG Febreiro- Marzo 23/24

ASIGNACIÓN DE TFG_Marzo 2024

            ADE e ADE+Der
        Empresariais, Emp+Turismo, Emp+ArqT
        Economía

LISTAXE DEFINITIVA CON ORDE DE ELECCIÓN DE PREFERENCIA NA ASIGNACIÓN DE TFG_Marzo 2024

             ADE e ADE+Der
        Empresariais, Emp+Turismo, Emp+ArqT
        Economía

LISTAXE PROVISORIA CON ORDE DE ELECCIÓN DE PREFERENCIA NA ASIGNACIÓN DE TFG_Febreiro 2024

            ADE e ADE+Der
      Empresariais, Emp+Turismo, Emp+ArqT

            Economía

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2023‐2024

            ADE e ADE+Der
      Empresariais, Emp+Turismo, Emp+ArqT
      Economía

TRABALLOS DISPOÑIBLES PARA A ELECCIÓN NO SEGUNDO CUATRIMESTRE