Información para el alumnado

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

Impresos

Solicitude de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.8 del Reglamento): .doc .odt
Solicitude de Prórroga de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.11 del Reglamento): .doc .odt

Características e modelo

Características dos Traballos de Fin de Grao
Modelo Traballo Fin de Grao .docx (word) .odt (libre office)
Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG 

Curso 2022/2023

Calendario asignación setembro-diciembre 2022

Oferta de TFGs por titulación

ADE y ADE y Derecho
Ciencias Empresariales, Ciencias Empresariales y Turismo, Ciencias Empresariales y Arquitectura Técnica
Economía

Lista provisoria de estudantes matriculados TFG outubro_2022

ADE y ADE y Derecho
Ciencias Empresariales, Ciencias Empresariales y Turismo, Ciencias Empresariales y Arquitectura Técnica
Economía

Lista definitiva de estudantes matriculados de TFG outubro_2022

ADE y ADE y Derecho
Ciencias Empresariales y Ciencias Empresariales y Turismo y Ciencias Empresariales y Arquitectura Técnica
Economía

Lista definitiva de estudantes con TFG asignados outubre_2022

ADE y ADE y Derecho
Ciencias Empresariales y Ciencias Empresariales y Turismo y Ciencias Empresariales y Arquitectura Ténica
Economía