Información para o profesorado

Programa Turnitin para control do plaxio nos TFG:

Acceso ao programa: acceder no Log in co noso usuario e contrasinal

Manual Breve de Uso (instrucións para o PDI da páxina 44 en adiante)

Programa en Excel para Actas de Calificación (solo para PDI): enlace (Requiere claves de Acceso a Servizos da UDC)  

Modelo de Acta de Calificación - Tribunal TFG:

1) Microsoft Office (.docx) - OpenOffice/LIbreOffice (.odt) (Acta Tribunal)
2) Microsoft Office (.doc) - OpenOffice/LibreOffice (.odt)   (Publicación)

Información sobre o control de plaxio nos informes do titor/res dos Traballos de Fin de Grao