Mestrado Universitario en Banca e Finanzas (MUBF)

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas (MUBF)


Formación rigorosa e actualizada

Título acreditado pola CNMV e polo Banco de España para asesorar en materia de investimento e en materia de contratos de crédito inmobiliario

Este mestrado ten como obxectivo que o estudante adquira os coñecementos e as competencias necesarias para se desenvolver profesionalmente na dirección financeira de empresas, banca e intermediación financeira, e actividades profesionais relacionadas con produtos e/ou riscos financeiros.

AO DETALLE

30

PRAZAS

60

CRÉDITOS ECTS

ACTIVIDADES DERIVADAS

Sesións con profesionais do sector da banca e as finanzas, ciclo de conferencias e viaxe de estudos.

PRÁCTICAS REALIZADAS/OFERTADAS

Datos do curso 23/24

 • 6 créditos ECTS (150 horas)
 • Entidades receptoras: ABANCA, Croinscrap Finance, Stratesys, Arête, Hindt Decide, Working Capital, etc.
 • 40% dos alumnos con bolsa remunerada desde o primeiro día de prácticas.

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DOCENTE

25 profesores, dos cales 6 son profesionais e 19 terían un perfil mixto ou académico.

Sectores: banca, mercados financeiros, dereito

168

EGRESADOS

11

EDICIÓNS

87

% TAXA DE INSERCIÓN LABORAL

Taxa de inserción laboral superior ao 80%

Único Mestrado Oficial en Banca e Finanzas de Galicia

Preparación para exames EFA e DAF

Viaxe de fin de curso á Bolsa, ICO, CNMC

Vantaxes de estudar o Mestrado na Facultade de Economía e Empresa da UDC

 • Título acreditado pola CNMV para asesorar e informar en materia de investimento de acordo con MiFID II Máis info
 • Preparación para a acreditación como asesor financeiro certificado – European Financial Advisor (EFPA)
 • Único Mestrado Oficial en Banca e Finanzas de Galicia
 • Formación rigorosa e actualizada
 • Orientación profesional
PERFIL DE ACCESO

Titulación universitaria

O mestrado impártese en lingua castelá e todas as actividades docentes e de avaliación realízanse na devandita lingua. Os estudantes, cuxa lingua de orixe non sexa o castelán deberán considerar se teñen ou alcanzan a suficiente competencia lingúística para o seguimento das clases e desenvolvemento de todas as actividades académicas que implica a realización do Mestrado con total normalidade. Ademais, non se permitirá o uso de dispositivos electrónicos en exames e probas.

PERFIL DE SAÍDA
 • Desempeñar labores profesionais na área da xestión e/ou a dirección financeira de empresas.
 • Prestar servizos de intermediación financeira, de maneira independente ou no seo dunha entidade financeira.
 • Actuar como profesional independente prestando servizos de asesoramento ou xestión financeira.

Datos de inserción laboral promocións 2020/2021 e 2021/2022

97.6 %

Con datos do 93% dos alumnos

100 %

taxa de inserción laboral

80 %

traballan no sector

591 €

CUSTO APROXIMADO POR CURSO ACADÉMICO PARA ALUMNOS UE

MUBF (UE)

1.034 €

CUSTO APROXIMADO POR CURSO ACADÉMICO PARA ALUMNOS NoUE

MUBF (NoUE)

Actualidade

PLAN DE ESTUDOS

 • Banca: 5 ECTS
 • Mercadotecnia Financeira: 2 ECTS
 • Mercados Financeiros: 4 ECTS
 • Sistema Financeiro: 5 ECTS
 • Sistemas de Información : 3 ECTS
 • Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas: 5 ECTS
 • Valoración de Activos Financeiros: 3 ECTS
 • Valoración Financeira: 3 ECTS
 • Análise e xestión de riscos: 4 ECTS
 • Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros: 3 ECTS
 • Dereito da intermediación financeira: 2 ECTS
 • Fiscalidade das operacións e dos instrumentos financeiros: 3 ECTS
 • Instrumentos financeiros derivados: 3 ECTS
 • Macroeconomía en economías abertas: 3 ECTS
 • Prácticas: 6 ECTS
 • TFM: 6 ECTS

Lugar de impartición

Facultade de Economía e Empresa da UDC

Horario

Clases: 4-5 días á semana

Preinscrición en máster

Calendario académico

Contacto

Consultas académicas

María Dolores Lagoa Varela

Coordinadora

+34 881 012 419

coordinacion.mubf@udc.es

Consultas administrativas sobre o procedemento de inscrición e a documentación necesaria

acceso.master@udc.gal

Consultas técnicas sobre a aplicación informática de inscrición

unidade.sigma@udc.gal