2011

Reunión da C. Académico-Docente do 9 de decembro do 2011

 • Apróbase modificacións da táboas validación Erasmus coas universidades: Varsovia.
 • Apróbase a táboa de recoñecemento de créditos nos Graos para aqueles alumnos que veñan de FP Grao Superior e que entrarán en vigor no ano académico 2012/2013.

Reunión da C. Académico-Docente do 8 de novembro do 2011

 • Apróbase modificacións da táboas validación Erasmus coas universidades:Akademia Górniczo-Hutnicza, Vest Timisoara, Stuttgart, Guadalajara-México, Facultades Integradas do Brasil Unibrasil, Palermo.

Reunión da C. Académico-Docente do 24 de outubro do 2011

 • Apróbase modificacións da táboas validación Erasmus coas universidades: Palermo, Stuttgart, Bratislava, UniBrasil, Calabria, Teramo, Bucuresti, Adama Mickiewicz, Universidad Autónoma de Baja California, Lincoln, Vest Timisoara, Wroclawski.

 Reunión da C. Académico-Docente do 13 de outubro do 2011

 Reunión da C. Académico-Docente do 6 de outubro do 2011

 Reunión da C. Académico-Docente do 28 de setembro do 2011

 Reunión da C. Académico-Docente do 29 de xullo do 2011

Reunión da C. Académico-Docente do 26 de xullo do 2011

Reunión da C. Académico-Docente do 12 de xullo do 2011

 • Apróbanse táboas de validación Erasmus de: Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia (Italia) (Diplomatura) e Dublin Institute of Technology (Irlanda) (Lic. Economía)
 • Apróbase modificar a norma interna de cualificación de Erasmus para se adaptaren ao Regulamento da UDC de mobilidade internacional de estudantes.
 • Apróbanse modificacións nos horariros ano académico 2011-2012.

Reunión da C. Permanente do 4 de xullo do 2011

Reunión da C. Académico-Docente do 30 de xuño do 2011

 • Aprobáronse táboas de validación Erasmus de: Universidad de Baja California-Mexicali e Universidade de Río de Janeiro.

Reunión da C. de Normalización Lingüística do 10 de xuño do 2011

 • Convocarase o III Premio de Investigación para o alumnado.

Reunión da C. Académico-Docente do 20 de maio do 2011

 • Modifícanse as táboas de validación Erasmus de: University of Ljubljana e University of Lincoln.
 • Apróbase o envío á Reitoría da proposta de Acceso ás titulacións da FEE para maiores de 40 anos que acrediten ter unha experiencia profesional ou laboral.
 • Nomeamento dos membros dos Tribunais de Mestrado para o curso 2010/2011:
  • En Banca e Finanzas prorrógase o nomeamento dos tribunais do curso 2009/2010
  • En Xestión e Políticas Públicas:
  1. Presidente. Gustavo Rego Veiga
  2. Secretaria. Berta Rivera Castiñeira
  3. Vocal. Antonio Javier Orosa González
  4. Suplente I. Atilano Pena López
  5. Suplente II. Iván López Martínez.

Reunión da C. Académico-Docente do 2 de maio do 2011

 • Modifícanse as táboas de validación Erasmus de: University of Ulster, Corvinus University (Budapest),  Varsovia Faculty of Economic Sciences, University of Lincoln
 • Apróbase a listaxe definitiva de estudantes alleos ao EEES admitidos nos Mestrados da Facultade.
 • Apróbase o envío á Reitoría da PROPOSTA DUNHA NORMATIVA INTERNA DE RECOÑECEMENTO E TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS para a súa aprobación na Vicerreitoría de Organización Académica

Reunión da C. Permanente do 29 de abril do 2011

 • Aprobouse un acordo coa Facultade de Ciencias para a realizacion das Xornadas:

  "Producir e usar enerxía: retos sociais, económicos e ambientais" , do  4 e 5 de novembro 2011, no Castelo de Santa Cruz.

Reunión da C. Académico-Docente do 27 de abril do 2011

 • Aprobación da listaxe provisoria de alumnado alleo ao EEES admitidos nos mestrados da Facultade.

Reunión da C. Académico-Docente do 15 de abril do 2011

 • Resolución reclamacións alumnos.
 • Modifícanse as táboas de validación Erasmus de: Universitá degli studi di Foggia, University of Cork, Dublin Institute of Technology.
 • Recoñecemento de créditos de prácticas de alumnos de mestrado

Reunión da C. Académico-Docente do 8 de abril do 2011

 • Resolucións reclamacións alumnos.
 • Modifícanse as táboas de validación Erasmus de: University of Ulster, Universitatea de vest din Timisoara,  University of Lincoln, Universita degli studi di Módena e Reggio Emilia, U. de Perugia, U. di Genova, U. de Teramo, U. de Palermo, Akademia Morska W Gdyni .

Reunión da C. Permanente do 7 de abril do 2011

 • PDA: axuste dos grupos das titulacións xurdidas do aprobado pola Vicerreitoría.

Reunión da C. Permanente do 22 de marzo do 2011

 • Proposta de PDA para a Xunta de Facultade do día 24 de marzo
 • Proposta de afectación o Decanato da asignación dos espacios do centro
 • Inicio dos traballos de elaboración do cadro de materias para a proposta de simultaneidade de estudos de Turismo/ADE e Turismo/Empresariais
 • Oferta de optativas de segundo ciclo das licenciaturas para o vindeiro curso.
 • Composición da Comisión de Réxime Interno para a elaboración do Regulamento de Réxime interno: O decano, os directores de departamento ou persona na que deleguen, un vicedecano, o administrador da Facultade, dous alumnos, a secretaria académica do centro.
 • Reunión co Colexio Oficial de Titulados Mercantís para asinar un convenio de Bolsa de prácticas empresarias.
 • Aprobación da orde do día da Xunta do día 24 de marzo

Reunión da C. Académico-Docente do 22 de marzo do 2011

 • Resolución de reclamación á listaxe provisoria de intercambio Erasmus
 • Aprobación da listaxe definitiva de intercambio Erasmus para o curso 2011/2012
 • Recoñecemento de prácticas dos alumnos do Mestrado de banca e finanzas
 • Validacións Erasmus: apróbanse as novas táboas para : U. Porto;  Corvinus University of Budapest, U. di Genova; U. de Perugia
 • Validacións materias Técnico Superior de FP: queda pendente para unha
  comisión posterior

Reunión da C. Académico-Docente do 15 de marzo do 2011

 • A Comisión deixa sen efecto a reclamación da alumna Ana Mª Suárez Mosquera.
 • Apróbase a listaxe provisoria de alumnos para intercambio Erasmus do curso 2011/2012
 • Apróbanse as táboas de recoñecemento da U. Opolski e da U. Palermo. 

Reunión da C. Académico-Docente do 10 de marzo do 2011

 • Informe da Comisión Académica do Mestrado en Xestión e Políticas Públicas: asunto, reclamación da alumna Ana Mª Suárez Mosquera.
 • Informe da Comisión Académico-Docente polo recurso de alzada da alumna Iciar Souto Romero.
 • Recoñecemento de prácticas en empresas.
 • Apróbanse as táboas de recoñecemento da U. Wroclawski, da U. de Varsovia e da U. of Ulster.
 • Infórmase das charlas informativas do SAPE e dos institutos de Oleiros.