2015

Reunión do 18 de decembro do 2015

Orde do día

Resumo

1.  Aprobación do PAT do curso 2015/2016 (consultar .pdf)
2. Resolución das solicitudes de quinquenios

 

3. Renovación das comisións delegadas de centro para o ano 2015 (ligazón)
4. Renovación dos tribunais de premios extraordinarios, avaliación por compensación e proba de conxunto para o ano 2016
4a) Anovación do tribunal de avaliación por compensación            
              Vogais: Carles Maixé Altés   
                         Isabel Suárez Massa,        
                         José Antonio Novo Peteiro
4b) Anovación do tribunal de proba de conxunto:
              Presidente: D. Rafel García Rodríguez. 
              Secretario: Félix Blázquez Lozano.  
              Vogais: Elena Sánchez de Paz, Susana Iglesias Antelo e Manuel Gómez Suárez.
4c) Anovación do tribunal de premios extraordinarios: Andrés Faiña Medín, Fernando Ruiz Lamas e Manuel Alberto Gómez Suárez
5. Apróbase o domicilio social da Asociación de Antigos Estudantes da FEE na FEE

 

 

 

 

 

 


Reunión do 14 de decembro do 2015

Orde do día

Resumo

1.  Aprobación da Proposta de Premios Extraordinarios (Anos Académico 2014-2015)  

Reunión do 21 de xullo do 2015

Orde do día

Resumo

1.  Aprobación Provisoria dos Calendarios de Exames - Ano 2015-2016 (pendente de Aprobación Definitiva en Comisión Académica)
2. Aprobación do Calendario de TFG (Ano Académico 2015-2016) (consultar .pdf
3. Ratificación por maioría das Guías GADU (Ano Académico 2015-2016)

Reunión do 13 de maio do 2015

Orde do día

Resumo

1.  Aprobación dos acordos da Comisión de Traballos de Fin de Grao (consultar .pdf)
2. Aprobación da Memoria de actividades e a Memoria Económica da FEE do curso 2013-2014 (ligazón

Reunión do 19 de marzo do 2015

Orde do día

Resumo

1. Sorteo dos horarios das materias 2015/2016 (consultar .pdf)(sorteo .pdf) - A materia: Xestión da Empresa Familiar (Optativa 1º cuadrimestre de 4º de Empresariais) non se oferta no ano 2015-2016.
2. Aprobación Plano Estratéxico da FEE (consultar .pdf)
3. Delegación na Comisión Permanente da XF a aprobación da memoria de actividades e memoria económica da FEE.

 


Reunión do 4 de marzo do 2015

Orde do día

Resumo

1. Elección de Decano/a da Facultade (consultar .pdf)

Reunión do 13 de febreiro do 2015

Orde do día

Resumo

1. Constitución da Xunta de centro (ligazón)
2. Modifícase a composición da Comisión de admisión de alumnos no Mestrado en Banca e Finanzas (ligazón)
3. Renóvase a representación de alumnado e PAS nas comisións delegadas (ligazón)
4. Aprobación do número de  acceso ás titulacións da FEE para o curso 2015/2016 (consultar .pdf)
5. Aprobación da PDA para o curso 2015/2016 (consultar .pdf)
6. Trasládase a festividade do patrón do centro ao martes 7 de abril do 2015