PLAZA DE EMPLEO TÉCNICO

PLAZA DE EMPLEO TÉCNICO
Oferta de plaza de emprego de técnico comunicación para el Centro Interuniversitario ECOBAS. https://ecobas.gal/
Prazo de solicitudes ata as 23:59 horas do 12 de maio de 2023. 
Plaza 0923-109504, información disponible en:
Compartir esta noticia: