Comisión Académica

Comisión Académica
Información:
  • Fecha: Lunes, 27 de Junio de 2022 de 12:00h. a 13:00h.
  • HORA: 12:00h.
  • DURACION:
  • Streaming

Convocatoria aberta ata as 12:00h do día 27 de xuño de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365

ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 10/06/2022
2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 23/06/2022
3. Informe do decano
4. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
5. Erasmus/SICUE
6. Asuntos de trámite
7. Rolda aberta de intervencións