Comisión Académica

Comisión Académica
Información:
  • Fecha: Viernes, 02 de Septiembre de 2022 de 10:00h. a 11:00h.
  • HORA: 10:00h.
  • DURACION:
  • Streaming

Convocatoria aberta ata as 10:00h do día 2 de setembro de 2022 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365


ORDE DO DÍA
1. Aprobación da acta da sesión anterior Acta CAD 27/07/2022
2. Informe do decano
3. Solicitudes/reclamacións de membros da comunidade universitaria
4. Erasmus/SICUE
5. Asuntos de trámite
6. Rolda aberta de intervencións