2010

Reunión do 22 de decembro de 2010

Orde do día

Resumo

1. Informe do Sr. Decano:
 • O Centro permanecerá pechado o luns 4 de abril de 2011, por mor do día da festividade do patrón.
 • Informe sobre as futuras obras de adpatación do Centro ao EEES.
 • Informe sobre acordos da Comisión de Calidade.
 • Informe dos gastos orzamentarios en adquisción de material informático diverso para as aulas.
 • Habilitación dunha área para traballo en grupo na área do Hall diante da Administración.
2.Modificacións na Organización Docente do Ano Académico 2011-2012:
 • Nova Estrutura dos Grupos de Docencia: Grupo único de 30 estudantes.
 • Horario semanal: 15 horas por grupo en 4 franxas (2 quenda de mañá e 2 quenda de tarde).
 • Horario díario: 2 sesións díarias de hora e media cada unha.
3. Límite de Prazas Ano Académico 2011-2012:
 • Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE): 180 prazas.
 • Grao en Ciencias Empresariais: 150 prazas.
 • Grao en Economía: 90 prazas.
 • Programa de Simultaneidade Graos en ADE+Dereito: 60 prazas.
4. Modificacións horarios grao en Empresa (2º curso):
 • Redúcese o número de subgrupos de 2º do grao en ciencias empresarias para o 2º cuadrimestre do ano académico actual. Como consecuencia eliminanse os subgrupos EMP-15 e EMP-23. (Consultar novo horario)
5. Ratificación da aprobación de normas da antiga F. CC. Económicas e Empresariais e da antiga E. U. de Estudos Empresariais:
 • Normativa de Cambio de Quenda para titulacións adaptadas ao EEES (ligazón)
 • Táboas de Validación (ligazón)
6. Aprobación da Adscrición de materias das titulacións de grao ás áreas acorde a nova normativa da UDC.
7. Aprobación do Acordo sobre competencias e funcionamento das Comisións Delegadas da Facultade de Economía e Empresa:
 • Ver texto do acordo aprobado (ligazón)
8. Elección de Membros das Comisións Delegadas:
9. Convocatoria Electoral:
 • Aprobado a convocatoria e calendario para eleccións do Sr./Sra. Decano da Facultade (consultar .pdf)
10. Premios Extraordinarios:
 • Diplomado/a en Ciencias Empresariais: Dona Andrea Pereira Rodríguez.
 • Licenciado/a en Economía: Dona Sonia Tuset Castro.
 • Licenciado/a en ADE: Dona Pilar Capelán Liste e Dona Marina Capelán Liste.
11. Nomeamento de Tribunais:
 • Tribunal de Premios Extraordinarios:
 • Don Andres Faíña Medín.
 • Don Manuel A. Gómez Suárez.
 • Don Fernando Ruíz Lamas.
 • Tribunal de Avaliación por Compensación:
 • Decano/a do Centro
 • Secretario/a do Centro
 • Administrador/a do Centro
 • Don Carles Maixé Altés (Vogal)
 • Dona Isabel Suárez Massa (Vogal)
 • Don Jose Antonio Novo Peteiro (Vogal)
 • Un representate do estudantado (Vogal)
 • Tribunal de Probas de Conxunto:
 • Don Rafael García Rodríguez.
 • Don Félix Blázquez Lozano.
 • Dona Susana Iglesias Antelo.
 • Dona Elena Sánchez de Paz.
 • Don Manuel A. Gómez Suárez.
12. Aprobación das Solicitudes de Méritos Docentes solicitadas polo PDI.