PAT - Recursos

MATERIAIS E RECURSOS

Materiais e recursos formativos ofertados a través do Servizo de Formación e Recursos do PAT (SFR-PAT) para todo o alumnado matriculado en algunha das titulacións da FEE.

Guía Básica de Acollida da FEE

 

 

SEMINARIOS PAT

Ofértase formación complementaria, transversal, opcional e gratuíta a través do Servizo de Formación e Recursos do PAT (SFR-PAT) para todo o alumnado matriculado en algunha das titulacións da FEE.

Consulta aquí o listado de actividades dispoñibles para o curso 23/24.