Reprografía

Ubicación: Andar 2.

Horario: Lectivos de 9:00 a 14:00 y de 16:30-18:30. En períodos non lectivos e durante exames, consultar. 

Teléfono: 981167000 ext. 2410

No servizo de reprografía pódense solicitar fotocopias, encadernacións etc., por parte do profesorado e do alumnado.

Contactodirectorio UDC