Reprografía

Ubicación: Andar 2.

Horario: Lectivos de 8:30 a 13:30. En períodos non lectivos e durante exames, consultar.

Teléfono: 881012410

No servizo de reprografía pódense solicitar fotocopias, encadernacións etc., por parte do profesorado e do alumnado.

Contactodirectorio UDC