2014

Reunión do 18 de decembro do 2014

Orde do día

Resumo

1. Aprobado o PAT do ano académico 2014-2015 (pdf)

2. Resolución das solicitudes de quinquenio.

3. Anovación das comisión delegadas (ligazón)

3a) Anovación do tribunal de avaliación por compensación           
              Vogais: Carles Maixé Altés  
                         Isabel Suárez Massa,       
                         José Antonio Novo Peteiro

3b) Anovación do tribunal de proba de conxunto:
              Presidente: D. Rafel García Rodríguez.
              Secretario: Félix Blázquez Lozano. 
              Vogais: Elena Sánchez de Paz, Susana Iglesias Antelo e Manuel Gómez Suárez.

3c) Anovación do tribunal de premios extraordinarios: Andrés Faiña Medín, Fernando Ruiz Lamas e Manuel Alberto Gómez Suárez
4. Creación das comisións de admisión dos Mestrados (ligazón)

Reunión do 10 de decembro do 2014

Orde do día

Resumo

1. Aprobar os premios extraordinarios de licenciado e graduado da Facultade de Economía e Empresa do curso 2013/201.

Reunión do 23 de xullo do 2014

Orde do día

Resumo

1. Delegar na Comisión académica do martes 29 de xullo a resolución das solicitudes de data de exame que presenten os profesores da facultade a partir de hoxe.
2. Aprobar a modificación da data de exame de Economía da empresa: Dirección e organización (Grao en Economía), e de Dirección estratéxica e política de empresa (Lic. en ADE+Dereito).
3. Ratificación dos coordinadores de graos e mestrados e nomeamento de José Manuel Barreiro Viñán como coordinador do Grao en CC. Empresariais, con efecto dende o 1 de xuño do 2014.
4. Aprobación das guías GADU para o curso 2014/2015

Reunión do 29 de abril do 2014

Orde do día

Resumo

1. Aprobación da Proposta sobre cómputo docente para os TFGs no POD 2014/2015 (consultar .pdf)
 
 

Reunión do 4 de abril do 2014

Orde do día

Resumo

1. Aprobación da estrutura de horarios e o sorteo de materias do curso 2014/2015 (horarios .pdf)
 
 

Reunión do 28 de marzo do 2014

Orde do día

Resumo

1. Aprobación da Memoria de Actividades e Económica da FEE - 2013 (consultar borrador .pdf)
 
 

Reunión do 21 de febreiro do 2014

Orde do día

Resumo

1. Aprobación da oferta dun dobre grao Empresariais-Arquitectura técnica.
2. Aprobación dos accesos ás titulacións da FEE para o curso 2014/2015 (consultar .pdf)
3. Aprobación da PDA para o curso 2014/2015 (consultar .pdf)